Pśedsedarstwo

Roland Neumann, pśedsedaŕ

Dirk Lange, zastupny pśedsedaŕ

Cornelia Schulz, pókładnica

Anja Kabisch, zjawnostne źěło

Gundula Lohse, pismawjednica

Antje Steinland, zastupna pókładnica

Veronique Seidel, 2. zastupna pókładnica

Birgit Panneitz, zastupna pismawjednica