Projekty

Na projekty wusměrjonu wucbu realizěrujomy na našom gymnaziumje we wšyknych wucbnych pśedmjatach. Wuknjece źěłaju w takem wuknjeńskem procesu na tom, což sebje póstajiju a mimo togo samostatnje. Pśi tom nastawaju kreatiwne źěłowe wuslědki, kenž mógu se w šuli prezentěrowaś.

Tak pśeměnjaju se na pśikład šulske koridory pšawidłownje do wustajeńskich galerijow. Na sćěnach wise pón nejnowše kreslanki, kolaže abo instalacije, kenž su nastali we pśedmjaśe wuměłstwo.

W pśedmjaśe Pśedstajuce graśe wuwijaju wuknjece w dwěma šulskima lětoma abiturnego schójźeńka źiwadłowe graśe abo montažu ze samo wumyslonych tekstow, a to za pśedstajenje na jawišću zdrjały. Wuslědk togo kreatiwnego wuměłskego procesa jo pótom pó tradiciji pśedstajenje w źiwadle “Piccolo” w Chóśebuzu.

Mimo togo wótměwaju se teke projektowe dny k wěstym tematiskim śěžyšćam, a to pśecej w tyźenju do gódownych proznin. Pón se pśeměnja ceły gymnazium do kreatiwneje wuknjeńskeje źěłaŕnje.

Nazgónjenja z Corona pandemije su k tomu wjadli, až se projektowe źěło na Dolnoserbskem gymnaziumje w pśichoźe hyšći wěcej na temje digitalizacije orientěrujo. To pótrjefijo wósebnje wuše lětniki. Wóni dawaju swóju wědu wó wobchadanju z digitalnymi źěłowymi rědami na młodšych wuknjecych dalej. Wóni je rozpokazuju, sami projekty ako Kahoot, wideo-filmiki, wuknjeńske programy (App) wobźěłaś a wugótowaś, bźez togo až zabydnu glědaś na stwóriśelske pšawa a šćit datow. Tak nastawa wósebna atmosfera socialneje zgromadnosći a wšykne wót togo profitěruju.

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmennur notwendige Cookies zulassen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.